Användarvillkor


Ansvarsbegränsning

Insynshandel.se ansvarar inte för att den data som publiceras är korrekt eller för om något av det innehåll som presenteras på hemsidan leder till skada eller förlust för användaren. Ingenting av det som publiceras på sidan ska ses som rådgivning eller rekommendation, och Insynshandel.se tar heller inget ansvar för hur användaren väljer att använda sig av den information som presenteras.

Tjänsten eller delar av tjänsten kan när som helst förändras eller sluta fungera utan förvarning.

Insynshandel.se påminner om att all handel med värdepapper eller andra finansiella instrument är förknippat med risk, och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Tillåten kontoanvändning

Användarkonton på Insynshandel.se är personliga och får ej brukas av flera personer. Den som registrerat kontot i sitt namn ansvarar för all aktivitet knuten till användarkontot. Insynshandel.se förbehåller sig rätten att stänga av konton där otillåten aktivitet identifieras utan återbetalning av erlagd betalning för tjänsten.