Personuppgifter

Insynshandel.com värnar om skyddet av dina personuppgifter och denna personuppgiftspolicy syftar till att beskriva de sätt på vilka Insynshandel.com behandlar dessa.

De personuppgifter som behandlas är de som uppges vid registrering: för- och efternamn (frivilligt) samt e-post (obligatorisk). Utöver dessa behandlas även onlineidentifikatorer i form av IP-adresser som lämnas av webbplatsbesökare. Insynshandel.com inhämtar inga personuppgifter ifrån tredje part.

Personuppgifterna används primärt för att identifiera användare, spara personliga inställningar och för att vi ska kunna kontakta dig vid exempelvis administrations- eller supportärenden. Personuppgifter behöver också lagras för att motverka missbruk av tjänsten.

All kommunikation till och från Insynshandel.com – oavsett innehåll - krypteras innan den sänds över Internet för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till informationen.

Information om hur Insynshandel.com hanterar cookies går att finna i vår cookie-policy.

Om du som registrerad medlem inte längre vill att vi lagrar dina uppgifter kan du kontakta oss i inloggat läge och begära att ditt medlemskap avslutas.