Om insynshandel som fenomen

Begreppet insynshandel omfattar transaktioner - såväl köp som sälj - i bolag vilka görs av personer med insyn i bolaget i fråga. Exempel på sådana personer är t.ex. styrelseledamöter eller personer på ledande befattningar, som har vetskap om hur bolaget presterar.

Teorin bakom insynshandel är i huvudsak mycket enkel: man förlitar sig helt enkelt på att personer med insyn i ett bolag fattar goda och välgrundade beslut vid privata affärer i bolaget, och tar rygg på dessa. Ett insynsköp kan - beroende på omständigheter - vara en stark köpsignal, och omvänt kan en insynsförsäljning vara en (mycket) stark säljsignal.

Om tjänsten

Idén till tjänsten "Insynshandel" föddes under 2019 när jag på allvar började intressera mig för aktier och aktiemarknaden.
I jakten på köpvärda aktier upptäckte jag insynshandel som fenomen, och insåg potentialen i att få ta del av denna information så tidigt som möjligt.
Plattformen blev snabbt ett sätt för mig att kombinera mitt nyfunna intresse för aktier med mitt betydligt äldre intresse och passion för programmering.

Den första versionen av Insynshandel lanserades under sommaren 2020, och tjänsten befinner sig idag fortfarande i Betastadie.
Arbetet bedrivs av mig ensam, en civilingenjör i 30-årsåldern, som ett hobbyprojekt vid sidan av mitt arbete som säkerhetsingenjör.
Arbetet med att vidareutveckla tjänsten sker löpande, i mån av tid.

All data på sidan hämtas ifrån externa källor, och Insynshandel.se ansvarar därför inte för att den data som publiceras är korrekt.
Våra fullständiga användarvillkor finns att läsa här.