Om Insynshandel

Begreppet insynshandel (eller "insiderhandel") omfattar köp- och säljtransaktioner av värdepapper i bolag vilka görs av personer med insyn i bolaget. Exempel på sådana personer är aktiva huvudägare, styrelseledamöter eller personer i bolagets operativa ledning, som kan antas ha god kännedom om verksamheten.

Man pratar i sammanhanget ofta om begreppet pilotskolan, vilken innebär att insynspersoner - kanske allra främst VD:n - med ett stort aktieägande har ett egenintresse av en stark kursutveckling; det säger sig själv att att en bolagsledning med ett stort aktieägande dels tror på bolaget, dels månar om att aktiekursen ska stiga.

Utnyttja insynshandel till din fördel

Teorin bakom att nyttja insynshandel till sin fördel är i huvudsak mycket enkel och bygger på två premisser:
 • Insynspersoner köper aktier för att tjäna pengar (precis som alla andra).
 • Insynspersoner är de som kan sitt sitt bolag och dess framtid bäst.
Eftersom dessa två premisser är allmänt accepterade, så följer det rent logiskt att insynsköp av aktier i ett bolag brukar följas av en kursuppgång. Som investerare bör du alltså finna ett intresse i att bevaka kanske främst insynsköp, som har ett starkt signalvärde om ett bolags (och därmed även aktiens) framtida utveckling. Det är här Insynshandel.se kommer in i bilden.

Syftet med Insynshandel.se

När ett insynsköp sker i ett bolag vill du försöka komma snabbt in i aktien för att ta så stor del som möjligt av den kursuppgång som förhoppningsvis följer. Problemet är att det publiceras massvis - ofta mer än 100 - insynstransaktioner varje dag, och det blir snabbt både tröttsamt och ineffektivt att manuellt hålla koll i Finansinspektionens insynsregister efter nya transaktioner. Dessutom behöver man sålla kraftigt, eftersom långt ifrån alla transaktioner har ett starkt signalvärde.

Insynshandel.se låter dig skapa bevakningar med kriterier eller villkor som du definierar själv. Är du exempelvis intresserad av aktieköp över en viss summa, så skapar du en sådan bevakning och kommer sedan få notiser när transaktioner publiceras av Finansinspektionen som matchar dessa villkor. Med Insynshandel Premium får du notiserna i realtid, och utan Premium med en kvarts fördröjning.

Även om tjänstens primära syfte är att hjälpa dig vara först på bollen och sålla bort onödigt brus, så får du även historisk insynsdata presenterad på ett lättillgängligt och överskådligt sätt. Med detta beslutsunderlag blir det lättare för dig som investerare att analysera ett bolag utifrån ett "insynsperspektiv" och exempelvis ganska hur insynsköp eller -sälj sett ut historiskt i ett bolag. Brukar insynspersonerna i bolaget ha bra timing? Går det att urskilja några mönster eller trender?

Slutligen tillhandahåller Insynshandel.se även listor över exempelvis de mest respektive minst insynshandlade aktierna på den svenska börsen. Premiumanvändare har (snart) också tillgång till ett screenerverktyg, med vilket man kan filtrera fram bolag som matchar vissa kriterier, exempelvis alla bolag med uteslutande insynsköp de senaste 6 månaderna.

Insiders köper av en enda anledning, men säljer av tusen olika.


Regleringar

I Sverige måste s.k. personer i ledande ställning (f.d. insynspersoner) meddela Finansinspektionen om transaktioner vars samlade värde överstiger 5000 Euro per kalenderhalvår. Personerna är också belagda med handelsförbud för samtliga transaktioner i 30 dagar före offentliggörandet av (del)årsrapporter, vilket gör transaktioner som sker drygt 30 dagar innan rapport extra intressanta.

När ska jag ta rygg?

Följande faktorer är exempel på saker du bör ta reda på för att avgöra om du ska ta rygg på en köp- eller säljtransaktion:
 • Tillgångsslag - Vilken typ av värdepapper är det som köpts eller sålts? Är det aktier eller någonting annat?
 • Handelsplats - Skedde transaktionen på en öppen handelsplats eller utanför?
 • Lista - Vilken lista är bolaget noterat på? Aktier på mindre listor är typiskt sett mer volatila än de på de stora listorna.
 • Tid till rapport - Transaktioner drygt 30 dagar inför rapport kan vara intressanta indikatorer på grund av det begränsade handelsfönstret för insynspersoner.
 • Vem som handlat - Är det en nytillträdd person (t.ex. VD) som köpt aktier? Har personen aktier sedan tidigare?
 • Bolag och bransch - Vilken är bolagets verksamhet, och vilket bransch är de verksamma i? Investmentbolag är exempelvis mindre intressanta eftersom att dessa inte har full insyn i bolagen de äger, och banker rör sig sällan särskilt kraftigt.
 • Nyheter och aktuella händelser - ska bolaget t.ex. avnoteras från börsen? Skedde köpet i samband med någon nyemission?
 • Historik - Hur ser insynshistoriken ut för personen i fråga, och för bolaget i stort?
 • Summa - Summan har naturligtvis en avgörande betydelse, särskilt i relation till börsvärdet samt eventuella tidigare innehav för insynspersonen.

Insiders kan ha rätt om bolaget men fel om marknaden.